مسکن یکی از اصلی‌ترین نیازهای افراد جامعه است و از طرفی به‌عنوان حوزه‌ای ارزشمند و سودده برای سرمایه‌گذاری نیز شناخته می‌شود. نرخ سود بالا، افزایش قیمت روزافزون، احتمال بسیار پایین افت قیمت، هم‌راستا بودن با تورم، افزایش ارزش دارایی در ...